In 2003 werd Mainstream Music Band boven de doopvont gehouden als “Prestige”. De bedoeling was om met een kleine bezetting blazers een amusant en gevarieerd programma te brengen op recepties, feesten, barbecues, academische zittingen enz.

Maar zoals het elke goede baby betaamt groeide de groep en evolueerde zowel qua bezetting als repertorium. De groep profileerde zich meer en meer als een echte big band, met een voorkeur voor het traditionele repertoire, genre Glenn Miller en Harry James. Wel was het nog steeds zo dat de groep enkel te horen was op feesten en dergelijke, met andere woorden op vraag en uitnodiging van een organiserend orgaan.

In 2006 achtte de groep zich klaar voor het grotere werk. Voor het eerst zou de groep naar buiten treden met een eigen concert. Met een bescheiden geloof in eigen kunnen, maar met de nodige twijfels, werd aanvankelijk wel nog de steun gezocht bij een bevriende groep, de Kortrijkse folkformatie FLINT. In de kerk van Aalbeke werd weerklonk de “Midwinternightmusic” (de titel van het concert) afwisselend gebracht door beide groepen. Hoewel niet alledaags werd deze samenwerking zowel door het publiek als de beider groepen fel gesmaakt.

Een vervolg kon niet uitblijven. Vol goeie moed en vertrouwen werden al vroeg plannen gesmeed voor een nieuw concert, dit maal in organisatorische samenwerking met het Davidsfonds van Bellegem.

Muzikaal werd opnieuw voor een joint-venture-project gekozen. Ditmaal kwam de medewerking van over de noordelijke landsgrenzen. Het Nederlandse Close-harmony en Barbershop-koor 4Tune uit Malden, bij Nijmegen, werd in het programma ingepast. Elk bracht zijn eigen programma en enkele keren werd eveneens, in groep of met een solist, een gezamenlijk nummer gebracht. Het concert Winter Cocktail, of hoe de vlag de lading kan dekken, werd wederom enthousiast onthaald door het publiek.

Ter gelegenheid van dit concert werd eveneens een complete restyling doorgevoerd. De naamsverandering van “Prestige” naar Mainstream Music Band werd officieel voorgesteld en de witte hemden werden omgeruild voor een nieuw uniform.

In de naam ligt meteen ook de bedoeling en de missie van de groep. Met zijn optredens wil Mainstream Music Band de traditionelere bigband muziek, in combinatie met de wat toegankelijker hedendaagse werken, het brede publiek (de mainstream) bereiken.

Jaarlijks wordt een optreden in eigen beheer georganiseerd. Daarnaast ligt de toekomst van de groep in de handen van de organiserende en feestvierende medemens.

Als U dus een feest, barbecue, receptie, viering, braderie, of welke gelegenheid dan ook wenst te laten opluisteren door een groep enthousiaste muzikanten, dan is Mainstream the way to go.

" Zoekt u een orkest voor welke gelegenheid dan ook, aarzel dan niet om contact op te nemen. "


Mainstream Music Band LIVE!

vrijdag 29 november 2024
Innuendo, a tribute to Queen (Eindejaarsshow MMB)

zaterdag 30 november 2024
Innuendo, a tribute to Queen (Eindejaarsshow MMB)

Bekijk de volledige agenda
Volg ons ook online!